زمان تحویل چه موقع است؟

پس از پرداخت سفارش، زمان‌های معمول تحویل عبارتند از: تهران [...]