ایمیل:info@nabsteel.ir
نام شخص حقیقی / نام تحویل گیرنده:
شماره تلفن:
ردیفکد کالاشرح کالاتعدادمبلغ واحد (ریال)مبلغ کلمبلغ تخفیف (ریال)یادداشت خرید
مبلغ کل ۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده ۰ تومان
مبلغ کل پس از کسر تخفیف و افزودن ارزش افزوده ۰ تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب