سرویس قاشق و چنگال 124 پارچه فلورانس براق جعبه چوبی دارای ملزومات پذیرایی برای 12 نفر به همراه دیگر اقلام سرو است.این سرویس به همراه جعبه چوبی گردویی و با وکیوم عرضه می‌شود. جعبه‌ی چوبی گردویی یک بسته بندی شیک و محل نگهداری برای سرویس  شما جهت جلوگیری از آسیب است.