دفتر مرکزی

کد پستی : ۱۹۳۹۶۱۳۸۶۱
ایمیل : info@nabsteel.ir
واتس آپ (خدمات پس از فروش) : ۰۹۲۱۹۵۶۱۴۰۸
تلگرام :۰۹۳۶۵۰۷۹۳۲۸
فکس :۲۲۰۰۶۲۸۸ ۲۱ (۹۸+)
پیام کوتاه : ۱۰۰۰۲۷۰۸
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۷ – پنجشنبه ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

در دیگر ساعات پس از گرفتن پیغام شما عزیزان، در اولین ساعات روزکاری آتی با شما تماس میگیریم.

فروشگاه مرکزی

کد پستی : ۱۹۳۹۶۱۳۸۶۱
ایمیل : info@nabsteel.ir
فکس : ۲۲۰۰۶۲۸۸ ۲۱ (۹۸+)
پیام کوتاه : ۱۰۰۰۲۷۰۸

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه ۹:۳۰ الی ۲۱

جمعه و روزهای تعطیل ۱۰:۳۰ الی ۲۰:۳۰

در دیگر ساعات پس از گرفتن پیغام شما عزیزان، در اولین ساعات روزکاری آتی با شما تماس میگیریم.

فرم تماس

پیام شما ارسال شده است،متشکرم
هنگام ارسال پیام شما خطایی روی داد. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.