کنترل کیفیت فر آشپزخانه

قطعات و محصول نهایی انواع مختلف فر آشپزخانه از نام‌های تجاری تحت مجموعه گروه صنعتی ناب استیل در مراحل مختلف پیش از تولید، در حین تولید و در پایان تولید روی محصول نهایی از نظر کیفیت و مطابقت با استانداردهای طراحی محصول مورد نظر آزمایش می‌گردند.

با توجه به تنوع فرهای تولید شده، مراحل کنترل کیفیت هر یک به صورت مجزا ذکر می‌گردد.

کنترل کیفیت فر برقی آشپزخانه

 • برای قطعات جدید و تمامی محصولات تولیدی، اسمبل کردن یک نمونه از فر برقی و انجام تست های الکتریکی ولتاژ بالا (۱۷۵۰ ولت)، تست ارت ،تست نشت الکتریکی و اندازه‌گیری میزان توان انجام می‌شود.
 • قرارگیری فر در اتاقک رطوبت برای مدت ۴۸ ساعت در رطوبت ۹۳ درصدی به صورت رندوم برای محصولات انجام می‌شود.
 • تست المنت‌های موجود در فر و اندازه‌گیری توان آن برای تمامی محصولات تولیدی انجام می‌شود.
 • اندازه‌گیری لعاب داخل محفظه به وسیله دستگاه ضخامت سنج در مرحله پیش از ساخت و برای قطعات جدید انجام می‌شود.
 • میزان قدرت و شدت روشنایی لامپ با دستگاه لوکس‌متر در مرحله پیش از ساخت و برای قطعات جدید اندازه‌گیری میشود.
 • قسمت‌های شیشه‌ای فر برقی مورد تست حرارتی و ضربه‌زن برای بدست آوردن میزان مقاومت شیشه در مرحله پیش از ساخت و برای قطعات جدید انجام می‌شود.
 • تست کنج آزمون برای بدست آوردن مقدار دمای اطرف بدنه فر در مرحله پیش از ساخت و برای قطعات جدید انجام می‌شود.
 • اندازه گیری دمای داخلی فر برقی برای قطعات جدید و همچنین محصولات بصورت رندوم انجام می‌شود.
 •  

کنترل کیفیت فر گازی آشپزخانه

 • برای قطعات جدید و تمامی محصولات تولیدی، اسمبل کردن یک نمونه از فر گازی و انجام تست های الکتریکی ولتاژ بالا (۱۷۵۰ ولت)، تست ارت ،تست نشت الکتریکی برای قطعات الکتریکی و اندازه‌گیری میزان توان انجام می‌شود.
 • قرارگیری فر در اتاقک رطوبت برای مدت ۴۸ ساعت در رطوبت ۹۳ درصدی به صورت رندوم برای محصولات انجام می‌شود.
 • اندازه‌گیری لعاب داخل محفظه به وسیله دستگاه ضخامت سنج در مرحله پیش از ساخت و برای قطعات جدید انجام می‌شود.
 • میزان قدرت و شدت روشنایی لامپ با دستگاه لوکس‌متر در مرحله پیش از ساخت و برای قطعات جدید اندازه‌گیری میشود.
 • قسمت‌های شیشه‌ای فر گازی مورد تست حرارتی و ضربه‌زن برای بدست آوردن میزان مقاومت شیشه در مرحله پیش از ساخت و برای قطعات جدید انجام می‌شود.
 • تست کنج آزمون برای بدست آوردن مقدار دمای اطرف بدنه فر در مرحله پیش از ساخت و برای قطعات جدید انجام می‌شود.
 • اندازه‌گیری دمای داخلی فر گازی برای قطعات جدید و همچنین محصولات بصورت رندوم انجام می‌شود.
 • تست ترموکوپل و سرعت و زمان قطع گاز برای قطعات جدید و تمامی محصولات نهایی انجام می‌شود.
 • تست سیستم جرقه‌زن برای قطعات جدید و تمامی محصولات نهایی انجام می‌شود.
 • تست نشتی باد برای قطعات جدید و تمامی محصولات نهایی انجام می‌شود.

 

کنترل کیفیت فر برقی-گازی آشپزخانه

 • برای قطعات جدید و تمامی محصولات تولیدی، اسمبل کردن یک نمونه از فر برقی-گازی و انجام تست های الکتریکی ولتاژ بالا (۱۷۵۰ ولت)، تست ارت ،تست نشت الکتریکی و اندازه‌گیری میزان توان انجام می‌شود.
 • قرارگیری فر در اتاقک رطوبت برای مدت ۴۸ ساعت در رطوبت ۹۳ درصدی به صورت رندوم برای محصولات انجام می‌شود.
 • تست المنت‌های موجود در فر و اندازه‌گیری توان آن برای تمامی محصولات تولیدی انجام می‌شود.
 • اندازه‌گیری لعاب داخل محفظه به وسیله دستگاه ضخامت سنج در مرحله پیش از ساخت و برای قطعات جدید انجام می‌شود.
 • میزان قدرت و شدت روشنایی لامپ با دستگاه لوکس‌متر در مرحله پیش از ساخت و برای قطعات جدید اندازه‌گیری میشود.
 • قسمت‌های شیشه‌ای فر برقی-گازی مورد تست حرارتی و ضربه‌زن برای بدست آوردن میزان مقاومت شیشه در مرحله پیش از ساخت و برای قطعات جدید انجام می‌شود.
 • تست کنج آزمون برای بدست آوردن مقدار دمای اطرف بدنه فر در مرحله پیش از ساخت و برای قطعات جدید انجام می‌شود.
 • اندازه‌گیری دمای داخلی فر برای قطعات جدید و همچنین محصولات بصورت رندوم انجام می‌شود.
 • تست ترموکوپل و سرعت و زمان قطع گاز برای قطعات جدید و تمامی محصولات نهایی انجام می‌شود.
 • تست سیستم جرقه‌زن برای قطعات جدید و تمامی محصولات نهایی انجام می‌شود.
 • تست نشتی باد برای قطعات جدید و تمامی محصولات نهایی انجام می‌شود.

ماموریت گروه صنعتی ناب استیل در راستای جلب رضایت مشتریان در چند مرحله انجام می‌گیرد. در اولین قدم تیم طراحی و توسعه محصولات را طبق نیازهای مشتری طراحی می‌نماید. در قدم بعدی تیم تولید با استفاده از قطعات با کیفیت و استاندارد محصول را ساخته و در اختیار بخش کنترل کیفیت قرار می‌دهد. بعد از این مراحل محصول به بخش شبکه توزیع سپرده می‌شود و با بکارگیری نیروهای ماهر فنی در منازل شما نصب می‌گردد.
کنترل کیفیت محصولات گروه صنعتی ناب استیل در سه فاز انجام می‌شود. فاز نخست کنترل کیفی قطعات پیش از خرید است تا بخش کنترل کیفیت از استاندارد بودن و تطابق قطعات با نیازهای محصول اطمینان یابند. فاز دوم پس از ساخت اولین نمونه‌ها از محصول و بر روی همین محصولات انجام می‌شود. در این مرحله با دقت زیاد کیفیت محصول نهایی و خروجی فنی آزمایش‌های مختلف محک زده می‌شود و پس از تایید آزمایشگاه کنترل کیفیت تولید محصول آغاز می‌گردد. در فاز سوم تک تک محصولات آزمایش‌های مخصوصی را پشت سر می‌گذارند تا با استانداردهای مستند شده‌ی گروه صنعتی ناب استیل همخوانی داشته باشند.