راهنمای تمیز کردن مایکرویو

مایکرویو یکی از وسایلی است که این روزها مردم  برای گرم کردن و پختن غذا از آن استفاده میکنند، پس تمیز کردن آن اهمیت به سزایی دارد و بهتر است حداقل ماهی یکبار ۵ دقیقه وقت خود را بگذارید تا مایکرویو خود را به روش های طبیعی به دور از مواد شیمیایی تمیز کنید.

لیموترش

یک لیموترش بزرگ را به ۲ نیمه تقسیم کنید و درون کاسه آب قرار دهید، سپس کاسه آب و لیموترش رادرمایکروویو گذاشته و روشن کنید، پس از گذشت ۵ دقیقه کاسه لیمو را خارج کنید و محتوای آن را دور بیندازید، سپس با پارچه یا حوله نرم و تمیزی دیواره های مایکروویو را به راحتی جرم زدایی کنید. بخار حاصل از جوشیدن محلول آب و لیمو در درون دستگاه باعث نرم شدن و جدا شدن آلودگی ها از سطح داخلی مایکرویو میشود.

 

                                                                             

سرکه

در ظرف آبی یک قاشق غذاخوری سرکه سفید ریخته و به مدت ۵ دقیقه درون مایکروویو قرار داده،   

سپس با دستمال نرمی دیواره های مایکروویو را دستمال کشیده و جرم زدایی کنید.

          

                                            

امیدواریم با روش های بالا بتوانید مایکرویو خود را به راحتی تمیز بکنید.

 

تهیه و تنظیم :گروه صنعتی ناب استیل